Fix: add render param to group filed

Open Karolína Vyskočilová requested to merge fix/render-group into master

Opravuje render param pro group. (stačí releasnout s nějakýma dalšíma změnama, zatím jsem pořád na devu a možná ještě něco objevím, díky!)

Částečně se změna dotýká i #34

Edited by Karolína Vyskočilová

Merge request reports